en
pl

Tadeusz Blicharski, Dyrektor Biura PZHiPTCH POLSUS

Rozmowa na temat programu ochrony stad, związanych z nim korzyści i obowiązujących procedur.

Leszek Hądzlik, Prezydent, PFHBiPM

O postępie w hodowli bydła

Jacek Zarzecki, Prezes, Polski Związek Hodowców i Producentów Bydła Mięsnego

Rozmowa z Jackiem Zarzeckim Prezesem Polskiego Związku Hodowców i Producentów Bydła Mięsnego o krajowej hodowli tych zwierząt: W Polsce najbardziej popularnymi rasami bydła są rasa Limousine, Hereford, Charolaise oraz Simental. Największą populacją jest rasa Limousine, która stanowi ok. 60 proc. całej populacji hodowlanej w Polsce. Jest to rasa najbardziej przystosowana do Polskich warunków...